– Vi kan nok forvente at det blir sendt ut nye permitteringsvarsel