– Etter flere år med sterke resultater har styret i Coop Midt-Norge tatt en beslutning om å øke kjøpeutbyttet til tre prosent fra nyttår, sier Torbjørn Skei, administrerende direktør i Coop Midt-Norge, i en pressemelding.

Avgjørelsen ble tatt under årsmøtet i Coop Midt-Norge tirsdag ettermiddag.

– Formålet til Coop er å skape medlemsnytte, og vi er veldig glade for å kunne øke kjøpeutbyttet til medlemmene våre. Vi i styret har hatt en dialog over tid med medlemmene i årsmøtet vårt, og basert på den sterke finansielle posisjonen vår og gode resultater var tiden inne. Jeg håper våre 257 000 medlemmer i Trøndelag og på Helgeland blir fornøyd med julegaven, sier Lisbeth Bull Husby, styreleder i Coop Midt-Norge i samme pressemelding.

Landets 62 samvirkelag har 1 prosent kjøpeutbytte som minimumssats. Utover dette fastsetter hvert enkelt samvirkelag sitt kjøpeutbytte basert på egne resultater og finansiell soliditet, opplyser Coop. Økningen betyr at samvirkelaget trolig vil utbetale godt over 300 millioner kroner i kjøpeutbytte og medlemsfordeler for året 2022.

Med denne nyheten fortsetter samvirket å levere en økning i utbetalingen til medlemmene. Coop Midt-Norge betalte ut 254 millioner kroner i kjøpeutbytte og medlemsfordeler for 2020, en økning på 55 millioner kroner sammenlignet med året før.

Mange fusjoner

Coop Midt-Norge har gjennomført en lang rekke fusjoner de siste årene. Det har gitt stordriftsfordeler som Coop Midt-Norge nå vil gi medlemmene en økt andel av.

– Vi har økt omsetningen fra 3,5 milliarder i 2015 til 8,5 milliarder i 2021, og mye av dette har kommet gjennom fusjoner med andre samvirkelag. Gjennom godt og hardt arbeid har vi klart å ta ut stordriftsfordeler gjennom å forbedre driften vår. Disse gevinstene kommer medlemmene våre til gode, både gjennom oppgradering av butikkene og mer penger tilbake gjennom et godt kjøpeutbytte, uttaler Torbjørn Skei videre.

I følge Skei så ble utbyttet senket fra tre til to prosent for noen år siden, da man skulle inn i en periode med store og krevende fusjoner. Nå mener Skei at resultatene har kommet tidligere og sterkere enn forventet.

Fikk kritikk

Nyheten om økt kjøpeutbytte er nok et gledelig budskap for Coop og Coop Midt-Norge på flere måter. Coop har hatt et tøft år med kritikk mot høye lederlønninger og bonuser, samt flere medieoppslag om interne maktkamper.