Slik gikk det da skjenke-kontrollørene besøkte bedriftene

foto