Inntektene til Vanvikan Bensinstasjon AS bare vokser, viser regnskapet

foto