Inntektene til God Handel AS bare vokser, viser regnskapet