Grande Sjømat AS økte inntektene med nesten 30 prosent