Røde tall for Dyrendahl Bygg AS, men nå ser det lysere ut