Rekordår for Jons firma: – Ingenting som tyder på at det roer seg nå