Monica (30) tror flere damer kunne arbeide i bygg og anlegg: – Jeg fikk høre at jeg kanskje ikke passet her fordi det er så mannsdominert

foto