Selskapet omsatte for i overkant av 1,1 millioner kroner i 2022, 11 prosent mer enn i 2021. Driftsresultatet går i samme retning. Det er 350.000 kroner, en økning på 53,4 prosent.

Også resultatet før skatt vokser og er nå om lag 300.000 kroner.

Totalt gir dette en driftsmargin på 31,6 prosent, som er bedre enn i 2021. Da var marginen 22,9 prosent.

Til sammenligning er snittlønnsomheten i norske bedrifter 11,6 prosent, ifølge de siste SSB-tallene. I næringen eiendomsbransjen er tilsvarende snitt 37,4 prosent. I næringen eiendomsbransjen er tilsvarende snitt 35,3.

Fakta om Fagergård Eiendom

Fagergård Eiendom ble opprettet i 2007. Hovedbransjen er eiendomsutleie.

Største aksjonær er Geir Bjarne Larsen (64), Rigmor Camilla Eggen Rømma (46) og Øvrige Aksjonærer, som eier 25 prosent hver av aksjene. Eierne tok ikke ut utbytte forrige år.

Daglig leder er Rigmor Camilla Eggen Rømma, mens Jørn Mikal Sørbotten (32) er styreleder.

Slik er bransjetoppen

Oversikten under viser topplisten i den aktuelle bransjen, sortert etter driftsinntekter. Opplysningene er hentet fra sist registrerte regnskap, og vil fortløpende kunne endre seg etter hvert som nye tall kommer inn. Listene tar utgangspunkt i bedrifter som er registrert med hovedkontor på Fosen. Det betyr at underavdelinger og filialer ikke vil dukke opp.

Omsetning: 1.136.000 Driftsresultat: +31,6%