Kollegaen ville låne arbeidsfolk: – Da er det da ganske bra