Olbert oppretter nytt aksjeselskap – Rissabolig Holding AS