Arnhild (50) og Odd Arne (50) er med på unikt forskningsprosjekt

foto