Arve (57) får ny røyk i gamle piper: – Gjenbruk er ofte like bra som å bygge nytt

foto