Oppdrettsselskapet har i dag base ved siden av Coop-butikken på Stokkøya, men regionleder Olaf Skjærvik sier at selskapet har behov for en betydelig oppgradering av lagerkapasiteten.

- Aktiviteten vår i området er relativt høy, og vi har egentlig behov for en landbase per lokalitet.

Tre oppdrettsanlegg i Åfjord

Salmar Farming har i dag tre oppdrettslokaliteter i Åfjord, og totalt seks på Fosen.

Kongsnesset hvor selskapet tenker opp en ny landbase ligger ved fylkesvei 32, på vei til Harbak.

- Trøkk på Stokkøya

I tillegg til å anlegge en ny kai vil de sette opp en lagerbygning på 375 kvadratmeter.

- Det er ganske bra trøkk om land på Stokkøya, så vi satser på Kongsnesset, forklarer regionlederen.

Han sier at de begynner bygningen i løpet av høsten, og så snart de har fått klarsignal fra kommunen.