Håkon har kjøpt dyr og leier fjøs: – En kan ikke høre på de gamle kallene som sutrer og bærer seg