Startet butikk som 23-åring: – Man må tørre å skille seg litt ut

foto