Flere ønsker tomt ved fiskerihavna: – Skal en satse, må det være mulig å ta imot både store og små båter

foto