Forsvarsbygg er nå også godt i gang med utvikling av nye Evenes flystasjon, og anbudet med landmåling er viktig å få på plass for å holde fremdriften på utviklingen av flystasjonen. Rammeavtalen har en anslått verdi til vel 17 millioner kroner eksklusiv moms. Det framkommer i ei pressemdling fra Forsvarsbygg,

– Viktig i utviklingen

Forsvarsbygg har behov for støtte til ulike oppgaver innenfor oppmålingsoppdrag knyttet til byggeprosjektene, samt behandling av GIS-data, geografiske informasjonssystemer, for både Ørland-området og Evenes med omegn.

– Landmåling og behandling av geografiske informasjonssystemer er viktig i utvikling av flystasjonen. Vi ser frem til samarbeidet med Exact Geo Survey både på Evenes og på Ørland. Det er to baser for Forsvaret der Forsvarsbygg har store investeringsprosjekter, sier John Ommund Syvertsen, utbyggingssjef for nye Evenes flystasjon i Forsvarsbygg.

– Styrke Norges forsvar og sikkerhet

– Vi er stolte over våre kompetente medarbeidere, som sterkt har bidratt til å vinne en så stor kontrakt med Forsvarsbygg. Vi ser frem til å være med på å styrke Norges forsvar og sikkerhet gjennom våre bidrag i årene som kommer. Kontrakten vil bidra til ytterligere å styrke Exacts ledende posisjon, som en attraktiv samarbeidspartner innen geomatikk-tjenester, sier Jan Christian Ryenbakken, regionsjef Exact Geo Survey AS.

Prosjektdirektør for utbyggingen på Evenes, Olaf Dobloug, orienterte om utbyggingen ved Evenes flystasjon. Foto: Forsvarsbygg

Stor oppmøte om nye Evenes flystasjon

Forsvarsbygg melder ellers om stort oppmøte om utbygging av nye Evenes flystasjon. Nærmere 200 personer fra næringslivet møtte opp for å få informasjon om utbyggingen som kommer på nye Evenes flystasjon de nærmeste årene.

Det kom deltagere fra Oslo, Trondheim, Bodø, Harstad, Narvik, Vesterålen og Finnmark for å få siste oppdaterte informasjon om investeringsprosjektene for nye Evenes flystasjon.

Stortinget vedtok i juni i år investeringsprosjekt for nærmere 1,1 milliard kroner på Evenes. Forsvarsbygg er godt i gang med å tilpasse prosjektene slik at de kommer ut på anbud, offentlig anskaffelser, i nær framtid.

– Det er viktig for oss å fortelle markedet hva som kommer, hvilke krav vi stiller og at her vil det være muligheter for både større entreprenører og lokale leverandører, sier prosjektdirektør for utbyggingen på Evenes, Olaf Dobloug.

Hovedprosjektene

Hovedprosjektene som er under planlegging og kommer i 2018 er infrastruktur, både fornyelse av eksisterende og etablering av ny, beskyttelse og sikring, etablering og levering av energi til flystasjonen, fornyelse av eksisterende fuel-anlegg, fornyelse av eksisterende bygninger samt mannskaps- og befalsforlegninger.