Her er tallene som viser hvordan Hjellup Fjordbo AS gjorde det i 2022