Utreder boligbygging der byggevaren ligger: – Bygda trenger arbeidsplasser, ikke boliger