Norges største vindpark vil gi millioner i kommunekassa