Der minken bodde er det nå turister: – Skulle vi komme noen vei, måtte vi snakke litt tysk

foto