Forsvarsbygg åpner for erstatning

Bonde Karl Erik Sørensen i Støygruppa Ørland er glad for at Forsvarsbygg åpner for forhandlinger dersom den planlagte husdyrundersøkelsen påviser ulemper som følge av støy fra kampflybasen. Bak Sørensen skimtes tårnet ved flybasen. Foto: Skjalg Ledang