Kraftmontasjen AS opplever en kraftig økning i inntektene