Inntektene til Enebakk AS bare vokser, viser regnskapet