Gullhanen Invest AS – nytt selskap i Indre Fosen kommune