I disse trønderske kommunene er hver femte innbygger millionær