Omsetningen går ned men resultatet går opp: – Vi har nok å gjøre, ja

foto