– Jeg tror ikke alle turbinene kommer til å bli tatt ned. Det tror jeg heller ikke er den beste løsningen

foto