Pers firma (46) har doblet bemanningen siden oppstarten: – Vi ansatte en ny mann denne uka

foto