Inntektene til 3B Entreprenør AS bare vokser, viser regnskapet