Saken kommer opp til behandling i formannskapet førstkommende tirsdag.

Tre deleiere

Det var for noen år siden at selskapet ble etablert Ved Roan havn. I dag er det tre deleiere fordelt på totalt 485 aksjer pålydende 1.000 kroner. Roan kommune eier 215 av aksjene, mens de øvrige er fordelt på Knut Kristiansen med 142 aksjer og Steinar Eian med 128 aksjer.

I vurderingen av saken opplyses det om at kommunens tilstedeværelse ved Roan havn har vært ønsket av flere av brukerne av havna.

Innstiller på nei

Rådmannen innstiller på at kommunen fortsatt beholder sin aksjeandel, med følgende innstilling til vedtak:

«Roan kommune vedtar å ikke selge hele, eller deler av sin aksjepost i Roan Bryggedrift AS til Knut Kristiansen.

Kommunen ønsker å fortsatt være en stabilisator for det til enhver tid eksisterende næringsliv knyttet opp mot Roan havn.»