Brønnøysundregistrene: Nytt aksjeselskap – Kuri Eiendom AS