Ludvik (22) besto fagprøven. Vet ikke når han får heltidsjobb