Sør-Trøndelag er det fylket som har fått flest millioner til utbygging i denne omgangen. Fylket fikk godkjent fire prosjekter, hvor to av disse er fellesprosjekter i regi av eTrøndelag, Enhet for Regional Utvikling. Det er Sør-Trøndelag fylkeskommune som melder om dette.

Ørland, Bjugn, Roan, Åfjord

Det er i overkant 4,6 millioner kroner som skal gi aksesser til drøye 1000 husstander. Det ble søkt om nærmere 27 millioner kroner fordelt på 13 prosjekter i fylket.

Det som ble godkjent for støtte var to søknader fra kommunene Oppdal og Melhus, i tillegg til to fellessøknader fra fylkeskommunen. I de to fellesprosjektene er kommunene Ørland, Bjugn, Roan, Åfjord og Holtålen inkludert.

Utbygging i 2016

Det er Sør-Trøndelag fylkeskommune som skal sette i gang anbudsprosessen for prosjektet. Det er satt et mål om å få inn tilbud før årsskiftet, og at utbygging skal skje i løpet av kommende år.

I Fosen er det følgende områder som skal bygges ut:* Bjugn/Ørland: Kalvå - Eide* Åfjord: Stjern - Forfot og Strand - Eid* Bjugn: Gjølga - Elveng* Roan: Vik - Mostervika og Straum