Bastant nei til mer vindkraft

Roan kommunestyre behandlet torsdag kveld en høringsuttalelse rundt Regjeringens forslag om endringer i grunnlaget for eiendomsskatt.

Roan kommune mener at forslaget til endringer i reglene for eiendomsskatt på verk og bruk i sin helhet bør forkastes. Illustrasjonsbilde fra Bessakfjellet vindpark.  Foto: Terje Dybvik

– Målet må være at Regjeringen putter dette forslaget langt nede i bunnen av en skuff, og lar det forbli der, sier Jan Helge Grydeland.  Foto: Terje Dybvik

næringsliv

Roan har fra før Bessaker vindpark med 25 vindturbiner i tillegg til Skomakerfjellet, også kjent som Bessaker II, hvor fire turbiner skal komme i drift. I tillegg foreligger planer om storutbygging av 70 turbinder ved den sentrumsnære Roan vindpark.

Verk og bruk

I et forslag fra Finansdepartementet som nå er ute på høring, er det to alternative forslag til endringer innen eiendomsskatten. I begge blir det foreslått å fjerne «produksjonsutstyr og installasjoner» fra eiendomsskattegrunnlaget for verk og bruk. I et alternativ to, blir det i tillegg foreslått i at kategorien verk og bruk fjernes helt som egen kategori.

LES OGSÅ: Denne utsikten har slått maksimalt an

Blir Regjeringens foreslag til endringer vedtatt,  vil dette ramme samtlige verk og bruk med unntak av vannkraftproduksjonsanlegg. Med andre ord vil inntekstmulighetene for kommunene i forhold til vindkraftanlegg forsvinne, hvis dette blir stående.

Enstemmig

Kommunestyret i Roan behandlet sitt høringssvar under samlingen i Roanstua torsdag kveld. Her ble det enstemmig vedtatt at Roan kommune mener at forslaget til endringer i reglene for eiendomsskatt på verk og bruk i sin helhet bør forkastes. Og:

«… Dersom regjeringen mot formodning vil trosse de kritiske høringsuttalelser som innkommer, ber vi om at saken utredes gjennom et lovutvalg, hvor både kommunesektoren, herunder vindkraftkommuner, og næringslivet er representert. Slik vil både takstpraksis, rettspraksis, regelverk, næringslivets behov og kommunenes interesser kunne vurderes samlet …»

– Vil være katastrofalt

– Jeg håper flere kommuner fatter likelydende vedtak. Hvis dette går igjennom, så vil det være katastrofalt for inntektsgrunnlaget vårt, sier ordfører Jan Helge Grydeland til Fosna-Folket.

LES OGSÅ: Statkraft snur - Trolig vindkraftutbygging på Fosen

– Du ønsker en bred front imot?

– Ja, absolutt. Målet må være at Regjeringen putter dette forslaget langt nede i bunnen av en skuff, og lar det forbli der, sier Grydeland.