Statkraft snur - Trolig vindkraftutbygging på Fosen

- Dette er en god løsning, sier konsernsjef Ståle Gjersvold i TrønderEnergi. Nå har han tro på nødvendige investeringsvedtak tidlig neste år, og oppstart ett år senere enn planlagt.

Vindmøllene på Bessakerfjellet.  Foto: Alexander Killingberg

næringsliv

Statkraft, TrønderEnergi, NTE, Agder Energi og Statnett er enige om å gjøre en ny vurdering av mulighetene for å bygge ut vindkraftprosjekter på til sammen 1000 Megawatt i Midt-Norge.

Hemmelig møte

Tirsdag kveld møttes aktørene på hemmelig adresse i Oslo for å forsøke å finne en omforent løsning som kan føre til vindkraftutbygging på Fosen og i Snillfjord. Konsernsjef Ståle Gjersvold i TrønderEnergi har jobbet intenst for å få prosjektet på skinnene igjen etter at Statkraft i starten av juni kunngjorde at de ønsket å skrinlegge vindkraftsatsingen i regi av selskapene Fosen Vind og SAE.

- Er du glad og lettet over utfallet av møtet tirsdag kveld?

- Ja, jeg må si det. Det er all grunn til å berømme aktørene, spesielt Statnett og Statkraft, sier Gjersvold.

- Var det grunnlag for å ha større forhåpninger enn det som kom ut av møtet?

- Nei, nå får vi sett på totaliteten. I denne omgang var det dette vi reelt sett kunne håpe på.

Samlet vurdering

Planen er at alle relevante vindkraftprosjekter som de fire kraftselskapene har i Midt-Norge vil vurderes samlet, inkludert alle aktuelle konsesjonsgitte prosjekter i Fosen Vind AS, SAE Vind DA og Sarepta Energi AS.

"Partnerne vil samarbeide om å utrede et nytt 1000 MW-prosjekt innen utløpet av september i år. Planen er at inntil 750 MW vindkraft bygges ut nord for Trondheimsfjorden og minst 250 MW vindkraft bygges ut sør for Trondheimsfjorden", heter det i en pressemelding som ble sendt ut klokken 15.30 onsdag ettermiddag.

Samarbeidsavtale

Ifølge meldingen vil Statnett samtidig utrede hvilke justeringer dette vil kunne medføre for de planlagte nettprosjektene, slik at den nye løsningen overensstemmer med vilkårene som er gitt i Statnetts nettkonsesjon.

"Det skal inngås en samarbeidsavtale mellom partene som skal regulere partenes forpliktelser i forhold til det nye prosjektet. Planen baserer seg på at Statnetts søknad om ett års utsettelse av fristen for sin konsesjon, blir innvilget, siden partene må benytte dette tidsrommet for å få på plass et nytt prosjekt", står det i meldingen.

Investeringsbeslutning neste år

Dersom den nye prosjektsammensetningen blir lønnsom, kan investeringsbeslutninger tas i første kvartal neste år.

"Den foreløpige planen er at Statkraft skal ha 50,1 prosent eierandel i det samlede prosjektet og ta ansvaret for å gjennomføre en eventuell utbygging, mens TrønderEnergi skal ha mellom 5 og 10 prosent eierandel. Et konsortium ledet av Credit Suisse Energy Infrastructure Partners fortsetter sin involvering i prosjektet og ønsker å overta de øvrige eierandelene. Finansiering og fordeling av eierandeler vil avklares i forkant av en eventuell investeringsbeslutning", heter det i pressemeldingen.

LES OGSÅ: TE-sjefen har fortsatt troen

Statkraft åpner for å bygge ut vindparkene

Hun feiret vindkraft-nei med kake