Storkontrakt til Fosen-entreprenør

Entreprenørfirmaet Tore Løkke A/S har fått kontrakt på bygging av Namsvassdammen for NTE – Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk.

Dammen er cirka 330 meter lang og har en maksimal høyde på omtrent 25 meter. Illustrasjon: Multiconsult 

Tore Løkke A/S skal bygge ny dam ved Namsvatnet. Illustrasjon: Multiconsult  

næringsliv

- Vi skal bygge en dam oppe ved Namsvatnet, opplyser daglig leder Tore Løkke.

Kontraktsarbeidet omfatter bygg- og anleggstekniske arbeider i forbindelse med bygging av nye Namsvassdammen fase II i Røyrvik kommune i Nord-Trøndelag.

Kontraktsummen er på 132, 4 millioner kroner.

- Det blir en stor jobb for oss. Planlagt oppstart er 4. mai, sier Løkke.

Allerede over påske skal firmaet starte de forberedende arbeidene i forbindelse med byggingen.

- Vi skal bygge en ny dam som erstatter den gamle. Over påske starter vi med det grunnleggende arbeidet, forteller Løkke.

Byggingen av Namsvassdammen med tilhørende arbeider vil foregå over tre år, og er planlagt utført i løpet av årene 2015- 2017.

næringsliv