Frykter parasitt etter utsetting av danske blåskjell

Norgeskjell i Åfjord satte ut 20 - 30 tonn importerte blåskjell fra Danmark i sjøen i Åfjord. I verste fall kan blåskjellene ha tatt med seg en parasitt som kan ta knekken på norsk flatøsters.

Illustrasjonsbilde fra Norgeskjell i Åfjord.  Foto: Kim Roger Asphaug

næringsliv

Norgeskjell importerte i fjor 280 tonn blåskjell fra Danmark. 20-30 tonn av disse ble satt ut i sjøen i Åfjord uten å søke om tillatelse, skriver Dagens Næringsliv.

Videre skriver avisen at skjellene kan ha bragt med seg bonamia-parasitten. Årsaken til bekymringen er at parasitten er funnet to steder i Limfjorden på Jylland i Danmark, og det var fra Limfjorden Norgeskjell importerte blåskjellene.

Det som bekymrer Mattilsynet er at østersyngel gjerne fester seg til blåskjell, og derfor kan ha blitt med blåskjellene som ble importert fra Danmark. Det er ikke noe galt med blåskjellene, men parasitten gir stor dødelighet og har medført omfattende tap av flatøsters i Europa.

Veterinær Aud Skrudland i Mattilsynet sier til Fosna-Folket at det har blitt gjort prøver i Åfjord, men at parasitten ikke er påvist.

– Alvorlig sykdom

«Bonamia er en alvorlig østerssykdom. Sykdommen er forårsaket av parasitten Bonamia ostreae. Parasitten gir stor dødelighet og har medført omfattende tap av flatøsters i Europa. Flatøsters er en truet art og er listet på Norsk Rødliste. Sykdommen har i utgangspunktet hatt sin nordgrense i Nederland, men i 2009 ble det også gjort funn i Arendalsområdet. I begynnelsen av mars i år meldte danske myndigheter om funn av Bonamia i Limfjorden», heter det på Mattilsynets nettside.

– Vi ber skjellnæringen i Norge og publikum være føre var og ikke utsette norske østers for bonamia. Det er alvorlig at sykdommen nå ser ut til å spre seg nordover, sier seksjonssjef Friede Andersen i Mattilsynet, i en uttalelse.

– Kan spre smitte

På Mattilsynets nettside heter det at tidligere påvist spredning av sykdommen i all hovedsak har vært knyttet til flytting av smittede skjell.

– Særlig er transport av østersyngel risikabelt. Det er viktig å understreke at flytting av blåskjell med østersyngel festet til skallet kan spre smitte. Ulovlig innførsel og gjenutsetting av levende østers har også spredd smitten i enkelte land. Det samme gjelder dumping av østers eller østersskall fra lystbåter, opplyser Mattilsynet.

Undersøker blåskjellene fra Danmark

Dagenes Næringsliv skriver at de importerte blåskjellene skulle gå til forbruk i det norske markedet, men at Norgeskjell valgte å pakke om 20 - 30 tonn av skjellene og sette de ut i sjøen.

Ifølge avisen ble Mattilsynet varslet i oktober, men Mattilsynet krevde ikke at de utsatte skjellene tas på land. Da var ikke parasitten påvist i Danmark.

– Vi har så langt ikke funnet faglig begrunnelse for det. Nå som denne parasitten er påvist i Danmark gjennomfører vi nye undersøkelser for å finne ut om det kan ha fulgt østers med blåskjellene fra Danmark. Dersom vi finner østers vil vi ta prøver for undersøkelser for Bonamia. Deretter må vi vurdere om det er nødvendig å sette inn tiltak, sier veterinær Aud Skrudland i Mattilsynet, til Dagens Næringsliv.

– Vårt ansvar å følge regelverket

Daglig leder i Norgesskjell, Arnulf Koteng, sier til DN at Norgeskjell fikk tillatelse til å ta inn paritet.

På spørsmål om de fikk tillatelse til å sette ut blåskjellene, sier han følgende:

– Nei. Det er helt klart vårt ansvar å følge regelverket, men vi visste ikke at vi måtte søke om reutsetting, sier Koteng til DN.

Han forklarer til DN at når selskapet mottar skjell, vannes de på nytt hos Norgeskjell før pakking.

– Det er ingen krav om rensing av vannet skjellene har med seg. Vi mener jo vi har handlet i god tro. Det var jo først etter at vi hadde satt ut skjellene i sjøen at denne østersparasitten ble funnet i Limfjorden og det ble innført generelt forbud mot innførsel fra Danmark, sier han til avisen.

Det har foreløpig ikke lyktes Fosna-Folket å få en kommentar fra Koteng.

Les mer om saken: Har ikke påvist dødelig parasitt i Åfjord: – Betryggende, sier Mattilsynet