Unik produsent av hoppekreps får seks millioner

46 bedrifter får til sammen 411,6 millioner kroner fra Forskningsrådet til ulike innovasjonsprosjekter. 

Produksjonsleder Anders W. Ranheim.  Foto: Sigrun Overland

næringsliv

Av bedriftene som får støtte, er C-Feed i Vanvikan som er tildelt seks millioner kroner.