Henter inn investorer til milliardprosjekt

Trondheimsselskapet Kvidul AS er i gang med å hente inn lokale investorer for det planlagte landbaserte fiskeoppdrettet på Brennholmen i Åfjord.

Det planlagte landbaserte fiskeoppdrettet på Brennholmen i Åfjord. Illustrasjon: Kvidul 

næringsliv

Bak selskapet finner vi Idar A. Iversen (67) og Stein Roger Dalheim (62), søskenbarn fra Steinkjer.