Storentreprenør økte med nesten 200 millioner i fjor

Omsetningen i konsernet Øystein Syltern AS økte med nesten 200 millioner i 2019. Men Syltern venter nedgang i 2020.

Øystein Syltern, majoritetseier og daglig leder i Øystein Syltern AS.  Foto: Fotoarkiv

næringsliv

Konsernet Øystein Syltern AS hadde driftsinntekter på 798,6 millioner i 2019, en oppgang fra 609,5 millioner i 2018. Driftsresultatet ble 18,5 millioner, en forbedring fra minus 1,0 millioner i 2018. Årsresultatet etter skatt ble 17,1 millioner, opp fra 593 000 i 2018.