Fra minus til pluss for Fosenkraft

Konsernregnskapet for Fosenkraft AS endte med et årsresultat på 5,9 millioner i 2019 mot et tap på 380 000 kroner i 2018.

Fosenkrafts hovedkontor i Bjugn.  Foto: Jakob Ellingsen

næringsliv

Ørland kommune eier 80 prosent av konsernet Fosenkraft AS, mens Indre Fosen kommune eier 20 prosent. Konsernet omfatter Fosenkraft Energi AS, Fosenkraft Elektro AS og Fosenkraft Eiendom, som alle er datterselskaper av Fosenkraft AS.