Ny slaktelinje og fryseri gir nye arbeidsplasser

Ledelsen ved Kråkøy Slakteri AS på Kråkøya i Roan, Åfjord, har stått på for å få til ny virksomhet etter at de mistet slakteavtalene med Måsøval Fiskeoppdrett AS og Refsnes Laks AS.

Kråkøy Slakteri på Kråkøya med det nybygde fryseriet til høyre.  Foto: Dronefoto: Roger Sørgård

næringsliv

Nå begynner det å løsne.