Fikk medhold om forbud fra øverste hold

– Jeg er selvfølgelig ekstra glad for at det til slutt gikk som vi ønsket, sier Hanne Skjæggestad på Bessaker, etter at Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) sier at gamle Roan var i sin fulle rett til å forby taretråling.

Fra kysten utenfor Roan.  Foto: Terje Dybvik

næringsliv

Kommunestyret i tidligere Roan kommune fattet vedtak om at det ikke skulle foregå taretråling i store deler av sin kystsone.