Sjøfolkene tar seg et slag med sjakk i ledige stunder

Fosna-Folket er med på tur med ringnotbåten Svanaug Elise til Kvenangen, for å hente sild som skal leveres til Grøntvedt Pelagic på Ørlandet. Her er den siste delen.

Erik Leif Ervik og Runar Ervik Hammer spiller sjakk i ledige stunder om bord på «Svanaug Elise».  Foto: Maqrit Eide Dahl

næringsliv