Ligger an til å få tidenes største anleggskontrakt

Åfjord-entreprenøren Johs J Syltern AS, ligger an til å få den største anleggskontrakten som et Fosen-firma noen gang har dratt i land. – Jeg er både glad og ydmyk på samme tid, medgir daglig leder Øystein Syltern.

Halvparten av Johs J Sylterns arbeidsstokk vil være sysselsatt i tre år med å få på plass 25 kilometer med firefelts motorvei mellom Vindåsliene og Ulsberg. Illustrasjonsbildet ble tatt under arbeidet med Roan vindpark.  Foto: Terje Dybvik

næringsliv

Det er i forbindelse med at 106 kilometer med ny firefelts vei skal etableres på E6 i Trøndelag fra Ulsberg i sør til Åsen i nord, at Syltern er aktuell for én av parsellene: 25 kilometer vei mellom Vindåsliene og Ulsberg.