Kundesenter har vokst og trenger mer plass

Kundesenteret One2cel i Osen sentrum har behov for mer plass.

Fra dagens One2Cell-lokaler.  Foto: Terje Dybvik

næringsliv

Osen næringsfondsstyre innvilget forleden et ordinært lån på 200.000 kroner fra næringsfond II, etter at One2cel har fått behov for å investere i spiserom, nye kontorplasser og en kjøkkenkrok.

LES OGSÅ: Skjøt gullfuglen med brukersupport - Fosna-Folket

29 ansatte pluss 12

I saksframlegget ble det opplyst om at det per dags dato er 29 ansatte i One2cel med kontorplass i Osen. Og:

«One2cel AS med morselskapet Brightstar har inngått avtaler som viderefører et behov for å beholde eksisterende arbeidsstokk, og med en utvidelse med opptil 12 stillinger under sommerferien. Bedriften har et langvarig perspektiv om fortsatt drift og tilstedeværelse i Osen …»

One2cel søkte Osen næringsfond om et rente- og avdragsfritt lån på 709.770 kroner.

Begrensede midler

I saksvurderingen sto følgende å lese:

«One2Cel er en viktig arbeidsplass her i Osen, det er veldig positivt at det satses og at arbeidstokken utvides. Det er forståelse for at det trengs mer plass inne i kontorlandskapet da det er veldig trangt pr. dags dato. Selskapet anses å være godt etablert her i Osen, de har mottatt en del tilskudd fra Osen næringsfond tidligere og begrensede midler gjør at Osen næringsfond ikke kan imøtekomme hele søknadssummen.»

Næringsfondsstyret gjennomførte sitt møte ved rådhuset.