200 fosninger står nå uten arbeid

Ved inngangen til desember er arbeidsledigheten i Fosen høyest i Indre Fosen og lavest i Bjugn.
næringsliv

På landsbasis er arbeidsledigheten 2,3 prosent av arbeidsstyrken. Det tilsvarer 62.434 personer: 27.171 kvinner og 35.263 menn. Ledigheten er aller høyest i Østfold og Vestfold hvor andelen helt ledig er 2,8 prosent. Sogn og fjordane har den laveste ledigheten på 1,4 prosent, etterfulgt av Oppland med 1,7 prosent og Trøndelag med 1,8 prosent.

Det er NAV Trøndelag som melder om dette.

– En unik mulighet for å få flere ut i arbeid

820 av de som går helt ledig i Trøndelag er under 25 år og andelen er stigende. Samtidig øker etterspørsel etter arbeidskraft. I november var det 379 registrerte ledige stillinger innen bygg- og anlegg i Trøndelag. Det gir en unik mulighet for å få flere ut i arbeid, mener regiondirektør i NAV Trøndelag, Bente Wold Wigum.  

–  Vi vet at behovet for arbeidskraft innen bygg- og anlegg vil være stor i årene som kommer. Stor byggeaktivitet og en storstilt veiutbygging i regionen vil generere mange nye arbeidsplasser. Dette er like mye en mulighet som en utfordring når vi ser at en så stor andel trøndersk ungdom går helt arbeidsledig, sier Wigum. 

1,2 prosent av arbeidsstyrken i Bjugn står uten arbeid. Det er lavest i Fosen. Illustrasjonsbildet er tatt i Botngård.  Foto: Terje Dybvik

 

Fosen

Tabellen under viser ledigheten i Fosen ved utgangen av november. Kolonnene viser antall ledige, prosent av arbeidsstyrken, prosentvis endring fra i fjor og endring fra i fjor i antall:

Indre Fosen951,9 %-1 %-1
Ørland421,5 %9 %27
Osen71,5 %**
Roan71,4 %-3 %-30
Åfjord221,3 %9 %69
Bjugn271,2 %-19 %-41

*: I henhold til Statistikklovens § 2-6 har NAV valgt å erstatte verdier i celler hvor tallene er mindre enn 4 med spesialtegn «*». Dette for å sikre at verdiene ikke kan føres tilbake til identifiserbare enkeltpersoner.